Sture Linnér har avlidit

Det är med viss sorg i hjärtat jag läser att Sture Linnér har avlidit i en ålder av 92 år. Linnér var professor i det grekiska språket och den grekiska litteraturen. Det var faktiskt han som fick mig att läsa böckerna Den gyllene lyran och Homeros med stort intresse. Innan han dog hann han hålla […]

Sture Linnér: ett geni?

Nja, geni är väl kanske att ta i, men faktum är att han har en förmåga som jag inte har stött på tidigare. Först lite bakgrundsinformation: Linnér föddes 1917 och tog sin filosofie licentiatexamen 1941. Efter det att han , två år senare, blev han docent i det grekiska språket och litteraturen. Trots att han […]

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com