Sture Linnér: ett geni?

Nja, geni är väl kanske att ta i, men faktum är att han har en förmåga som jag inte har stött på tidigare. Först lite bakgrundsinformation: Linnér föddes 1917 och tog sin filosofie licentiatexamen 1941. Efter det att han , två år senare, blev han docent i det grekiska språket och litteraturen. Trots att han […]

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com