Daniel Hånberg Alonso: Livet som egenutgivare och förläggare [gästinlägg]